Musik deutscher Zigeuner 5

Häns'che Weiss Quintett

CHF 12.00

Inhalt

 
A1 Sweet Georgia Brown
A2 Illusionen
A3 Valse À Titi
A4 De Man Devla
A5 Stars Fell On Alabama
A6 Russian Lullabye
A7 Mikor Mentem Szovatara - Hej Delade

B1 Lady Be Good
B2 Bei Mir Bist Du Schön
B3 Ton Doux SourireB
B4 How High The Moon
B5 Valse À Gono
B6 Them There Eyes
B7 Tziganotschki

 
Marke: Da Camera Song SM 95040 Stereo
Format: Vinyl LP 30 cm 33 T Klappcover

Zustand
Platte und Cover: sehr gut+

Artikel 21-0172