Dür d's Rüscheggerländli uf Gantrisch

Kapelle Karl Ulrich

CHF 8.00

Artikel-Nr. 15-1251
Marke: Phonoplay PLP-3029
Format: Vinyl LP 30 cm 33 UpM

Inhalt
1. D'Hasleren-Abfahrt / Blau am Stüür / D'r fröhlich Meichiucher / Guet g'schnitte / Vier am Zoll / D'r Chnochebrächer / E Wiener-Bärner
2. Dür d's Rüscheggerländli / Gotthard-Marsch / Am Ufrichtifäscht / D'r Glace Ferdi / Em Hubeli sinä / Emberger-Fahrt / Am achti im Bären z'Boll

Kapelle Karl Ulrich / Handorgelduett Schmid-Reger

Zustand
Platte: wie neu,
Cover: Ecke leicht abgestossen